Andrej Požar

Andrej Požar
slikar ter grafični in multimedijski ustvarjalec

Še pred študijem se je pobližje spoznal z uveljavljenim avstrijskim umetnikom Geraldom Brettschuhom, od katerega je prejel tudi prve slikarske lekcije. Kasneje se je vpisal na študij likovne pedagogike na Pedagoško fakulteto v Mariboru, ves čas pa se vzporedno ukvarjal z grafičnim oblikovanjem.
Andrej Požar je razstavljal na več skupinskih razstavah. Sledi potem sodobne umetnosti, ki ga navdušuje s svojo antitezo homogenosti, medtem ko v lastnih delih ostaja suvereno zvest lastnemu slikarskemu jeziku, ta pa se skozi vsebinsko miselnost razširi tudi v polje videa, fotografije in ilustracije ter grafičnega dizajna.

Petra Čeh, umetnostna zgodovinarka

Razstava: 2016, Galerija Hladilnica, Kulturni center Pekarna

Andrej Požar
painter and multimedia creator

Prior to his studies, he became more acquainted with the renowned Austrian artist Gerald Brettschuh, from whom he also received his first painting lessons. He later enrolled in the study of fine arts at the Faculty of Education in Maribor, and at the same time worked on graphic design.
Andrej Požar has exhibited in several group exhibitions. He then follows contemporary art, which impresses him with the antithesis of homogeneity, while in his works he remains sovereignly loyal to his own painting language, which through the content mentality also extends into the field of video, photography, illustrations and graphic design.

Petra Čeh, Art historian

Exhibitions: 2016, Hladilnica Gallery, Pekarna Cultural Center