Summer vibes

Poletne vibracije, akvarel in svinčnik, 25 x 17,5 cm

2021-08-07T07:02:35+00:00By |Spreminjanje|

Narava duha II

Naslednje vedenje duha o sebi je, da je čuteč. Sebe najdemo določene tako in tako. Tako moja občutja postanejo neki vnanji in neki notranji svet. Nastopi tudi neki lasten občutek pomanjkljivosti, v sebi nahajam neko oporečje, ki grozi da me bo razkrojilo. Ohranjam se  in skušam odpraviti pomanjkljivosti, tako sem gon in to postavljam nasproti negaciji, pomanjkljivosti. Predmet na katerega meri gon, je potem predmet moje zadovoljitve, ponovne vzpostavitve moje enotnosti. Smo bitja narave in gon je nekaj čutnega sploh. Po tem določilu bi bil človek isto z živaljo; zakaj v gonu ni nobenega samozavedanja. Človek pa ve sam zase in to ga razlikuje od [...]

2021-07-15T09:56:02+00:00By |G.W.F. Hegel|

Vibes go by, watercolors, charcoal, 21 x 30 cm

2021-08-14T10:34:00+00:00By |Daybyday|

Narava duha I.

Najprej rečemo da duh ni neka abstrakcija od človeške narave, temveč je individualen, živ, dejaven, zavest ampak tudi njen predmet. Duh je torej misleč on je mišljenje nekaj takega kar je in mišljenje da je in kako je. Je vedoč. Zavest  ima duh le kolikor je samozaveden, tj. o kakem predmetu vem le kolikor jaz v njem vem za samega sebe, vem svoje določilo v njem. Vem za moj predmet in vem za sebe; tega dvojega ni ločevati. Duh si naredi torej neko predstavo o sebi o tem kaj on bistveno je, kaj je njegova narava. Ima duhovno vsebino in to duhovno ravno je njegova [...]

2021-07-16T11:25:30+00:00By |G.W.F. Hegel|

Drevo

Stand still. The trees ahead and bushes beside you Are not lost. Wherever you are is called Here. And you must treat it as a powerful stranger. Must ask permission to know it and be known. The forest breathes. Listen. It answers. I have made this place around you. If you leave it you may come back again. saying Here. No two trees are the same to Raven. No two branches are the same to Wren. If what a tree or a bush does is lost on you. You art surely lost. Stand still. The forest knows Where you are. You must let it [...]

2021-07-15T09:49:18+00:00By |Sodobna umetnost|
Go to Top