podobe-zavesti-tisto-drugo-je-tvoja-domisljija_razstavni-katalog